miércoles, 8 de mayo de 2013

LISTAXE PROVISIONAL DE ALUMNADO ADMITIDO NESTE CENTRO


Recordar que contra a presente listaxe poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación e ante o consello escolar.

0 comentarios:

Publicar un comentario